Firma - WIESŁAWA SERKOWSKA "ORION"RESTAURACJA-POKOJE GOŚCINNE WIESŁAWA SERKOWSKA - otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia COVID-19 w Restauracji Pod Strzechą – Restauracja & Pizzeria w Kobysewie”.


Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoCele i efekty projektu:

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwie „przemysłu czasu wolnego”, jakim jest firma WIESŁAWA SERKOWSKA "ORION"RESTAURACJA-POKOJE GOŚCINNE WIESŁAWA SERKOWSKA prowadząca Restaurację Restauracji Pod Strzechą - Restauracja & Pizzeria w Kobysewie.


Aby osiągnąć cel nadrzędny projektu zostanie rozbudowana infrastruktura restauracji (zakup: pieca konwekcyjno-parowego; ekspresu do kawy; systemu POS; placu zabaw; komór mroźniczych i chłodniczych, zakup budowy ogródka gastronomicznego oraz zakup i instalacja systemu fotowoltaicznego.

Wsparcie zostanie przeznaczone na cele inwestycyjne.


Cele projektu zostaną osiągnięty w trzech wymiarach:

Wartość projektu: 292 893,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 248 959,22 PLN

Góra